Rahajeng Semeng…

Doa Mengawali Kerja…

Dengan sangat jelas…Gita menuntun kita untuk melaksanakan setiap tindakan dengan ketenangan batin, tanpa keterikatan terhadap hasil dari tindakan tersebut.

Oh Hyang Widi…kami sering abai akan tuntunanmu…, kegagalan atau keberhasilan kami di masa lampau sering membebani kami, demikian juga khayalan dan ketakutan akan kegagalan di masa mendatang selalu menghantui.
Ego ini…telah menyeret kami, menjadikan kami sebagai pelaku utama…, yang kemudian mendatangkan perasaan bangga, senang, sombong dan juga derita, terhina dan sakit hati. Pada ujungnya hal ini menyeret kami kedalam rasa takut dan resah yang mendalam…menjauhkan kami dari rasa bahagia.

Oh Brahman yang Agung…, semoga kami dapat selalu bersyukur…, menikmati hidup dengan bahagia saat ini…, mampu mengikis vasana masa lampau dan terbebas dari ketakutan akan masa yang akan datang…